Skip navigation.
 

До уваги абітурієнтів (магістри) хімічного факультету Каразінського університету!�

Хімічний факультет Каразінського університету проводить набір студентів на навчання за спеціальністю 102 Хімія за освітньо-науковою програмою "Хімія" (ОНП з терміном навчання 1 рік 9 місяців денна форма), за освітньо-професійними програмами "Хімія" (ОПП з терміном навчання 1 рік 4 місяці, денна та заочна форма), та "Фармацевтична хімія" (ОПП з терміном навчання 1 рік 4 місяці, денна та заочна форма). 

 

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступенямагістра за всіма освітніми програмами здійснюється:

  1. на основі здобутого ступеню бакалавра за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та фахового вступного випробування (ФВВ) з хімії, а також враховується середній бал додатка до диплому бакалавра за 100-бальною шкалою;
  2. на основі здобутого ступеню магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) або вступного випробування з іноземної мови в Університеті, та за результатами фахового вступного випробування з урахуванням середнього балу додатку до диплому бакалавра.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо результат ЄВІ або вступного іспиту з іноземної мови не менше 100 балів, а оцінка ФВВ - не менше 150 балів.

З програмою ФВВ з хімії можна ознайомитися за посиланнямhttp://chemistry.univer.kharkov.ua/uk/node/1206

Важливо(!) прийом електронних заяв розпочався 15 липня і закінчується о 18:00 23 липня 2021 року, з додатковими строками прийому заяв з 15 вересня 2021 року.

 

Детальніше з правилами прийому до університету, а також з переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням: http://start.karazin.ua/page/documenty

 

Контакти:м. Харків, 61022, майдан Свободи, 4

+38(057)707-51-73

+38(099)644-74-26

Telegram: t.me/MasterChem2021

t.me/chemKhNU

Instagram: chem.karazin