Skip navigation.
 

Кафедра фізичної хімії

На кафедрі працюють 2 доктори наук-професори (Н.О. Водолазька, М.О. Мчедлов-Петросян) та 9 кандидатів наук (з них - 5 доцентів: О.В. Лебідь, М.В. Бондарєв, С.В. Єльцов, В.І. Рубцов, А.М. Лагута). Серед кандидатів наук є провідний інженер С.Т. Гога; також на кафедрі працюють 3 інженери І категорії, 1 старший науковий співробітник НДЧ (С.В. Шеховцов) та 3 аспірантів (М.О. Марфунін, Д.В. Харченко, В.І. Гайдар).

Кафедра фізичної хімії викладає загалом 34 загальні та спеціальні курси, у тому числі "Фізична хімія", "Колоїдна хімія", "Іонні рівноваги у організованих розчинах", "Кінетика процесів у розчинах", "Фізична хімія неводних розчинів", "Організовані системи, мікрореактори та нанохімія", "Вибрані розділи фізичної хімії розчинів", "Хімія тензидів та дисперсних систем", та інші. В останні роки ведеться викладання англійською мовою на медичному факультеті ХНУ та у Kharkiv Institute of Hangzhou Normal University (Китайська Народна Республіка). Дисципліна "Фізична хімія неводних розчинів" викладається за двомовною програмою: лекції англійською, лабораторні роботи та екзамен - українською мовами.

Викладачами кафедри за останні роки видано понад 30 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, у тому числі англійською мовою.

Основні напрями наукової діяльності:

  • Фізична хімія неводних розчинів;

  • Іонні рівноваги в організованих розчинах;

  • Фізична хімія розчинів ксантенових барвників;

  • Колоїдна хімія фуллеренів та інших нановуглецевих систем.

Виконується держбюджетна тема "Дизайн та оптимізація функціональних нанодисперсних систем: ліофільні агрегати, біосумісні золі, гібридні матеріали, фотоелектричні перетворювачи", № держреєстрації: 0122U001485.

Наявне наукове обладнання дозволяє проводити дослідження у зазначених напрямах, включаючи виконання дипломних та дисертаційних робіт. На кафедрі є ZetaSizer Nano ZS Malvern Instruments, два спектрофотометри Hitachi 2000, спектрофотометр на диодній матриці, який дозволяє вимірювати спектри поглинання за долі секунди, прилад для кулонометричного визначення вмісту води в органічних розчинниках за Фішером, устаткування для потенціометрії та кондуктометрії, ротаційний віскозиметр, модернізований атомно-абсорбційний спектрометр SELMI C115-M1.

За останні 5 років захищено 4 кандидатські дисертації (загалом з 2000 р. захищено 23 кандидатські та одна докторська дисертація). За період з 2019 по 2023 рр. було опубліковано понад 58 статей, з них 49 - у журналах, які враховуються наукометричною базою Scopus.

Кафедра здійснює наукове співробітництво з інститутами Національної Академії наук України, з Університетами Aston, м. Бірмінгем (Велика Британія), м. Нансі (Франція), та м. Марбурга (ФРН), та з Nanocarbon Research Institute (Японія).