Skip navigation.
 

Вісник ХНУ Серія Хімія

Власний сайт Вісника ХНУ. Серія Хімія

 

Наукова періодика Каразінського університету

https://periodicals.karazin.ua/chemistry

 

Вимоги щодо оформлення та подачі рукописів до Вісника ХНУ. Серія Хімія

 

Вісник публікує статті, присвячені різним аспектам теоретичної хімії, хімічного аналізу, органічної хімії, фізико-хімії розчинів та поверхневих явищ, електрохімії, хімічного матеріалознавства. Видається з 1935 року; перший номер було видано під назвою „Труди інституту хемії". У Віснику публікуються огляди та оригінальні статті провідних спеціалістів і молодих вчених Харкова, інших міст України та зарубіжжя українською, російською та англійською мовами. Всі статті обов'язково рецензуються. Журнал реферується в Chemical Abstracts, ULRICH та Google Scholar. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів. 

 

Видання є фаховим в галузі хімічних наук (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21563-11463Р від 27.07.2015. 

Виходить 2 рази на рік.

 

Відповідальний редактор д.х.н., проф. О.І. Коробов.

Відповідальний секретарь к.х.н. А.Б. Захаров

Адреса редакції:

хімічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

пл. Свободи, 4,

61022 Харків

Україна

тел. +38 (057) 707-51-29

 

e-mail: a.korobov@karazin.ua