Skip navigation.
 

Кафедра неорганічної хімії

Своє самостійне існування кафедра неорганічної хімії практично почала в 1894 р., однак вона продовжувала деякий час називатися "відділенням" кафедри хімії. В різні роки на кафедрі працювали такі відомі професори як В.Ф. Тимофєєв, Г.І. Петренко, Л.С. Палатник, учні М.А.Ізмайлова О.М. Шкодін та Е.Ф. Іванова.

Сьогодні кафедра веде підготовку студентів денного та заочного відділень хімічного факультету, викладаючи загальні курси «Неорганічна хімія», «Неорганічний синтез», «Кристалохімія», «Молекулярне моделювання», «Кристалохімія та ренгеноструктурний аналіз», «Біонеорганічна хімія», «Сучасні комп'ютерні методи дослідження нанорозмірних та біологічних мембран», «Методика викладання хімії у вищій школі», «Методика викладання хімії». За останні 10 років на кафедрі розроблена та викладається ціла низка новітніх спецкурсів, орієнтованих на активне використання комп'ютерного моделювання та методів теоретичної хімії в наукових дослідженнях та навчальному процесі, зокрема «МД моделювання конденсованих невпорядкованих систем», «Статистична механіка флюїдів", „Динаміка та міжчастинкові взаємодії в іон-молекулярних системах».

Кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Неорганічна хімія» та бере участь у викладанні за міжкафедральними спеціалізаціями «Фармацевтична хімія» та «Комп'ютерна хімія та молекулярний дизайн».

Наукові дослідження кафедри координуються Науковими Радами НАН України за напрямками «Неорганічна хімія» та «Електрохімія» і сконцентровані на таких напрямках:

  • міжчастинкові взаємодії, структура та динаміка в молекулярних та іон-молекулярних системах в обємній фазі у вуглецевих нанотрубках;
  • розробка електролітних розчинів для літій-іонних акумуляторів та суперконденсаторів;
  • синтез нанодисперсної кераміки на основі гідроксилапатиту для розробки ортопедичних імплантантів;
  • синтез та властивості сцинтиляційних матеріалів;
  • квантово-хімічне моделювання та структура нових функціональних матеріалів.

Співпраця з передовими науковими установами Німеччини, Франції, Великобританії та США стимулювала створення та розвиток вперше на Україні нового наукового напрямку "Молекулярно-динамічне моделювання рідких іон-молекулярних систем", в рамках якого під керівництвом проф. О. М. Калугіна розроблено унікальні пакети комп'ютерних прогам MDNAES та MDCNT.