Skip navigation.
 

Про факультет

Презентація про факультет

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

 

Хімічний факультет сьогодні – це високий рівень професорсько-викладацького складу, передові досягнення в науці, широке впровадження наукових досягнень в учбовий процес, високий матеріально-технічний рівень, співпраця з науково дослідницькими інститутами в містах України, Росії, Європи, США, Японії! Завдяки цьому, на нашому факультеті Ви отримаєте якісну освіту світового рівня і опануєте професією XXI сторіччя - професією хіміка! Хімія в університеті викладається з перших років його існування. За ініціативою видатного хіміка М. М. Бекетова у 1864 році фізико-математичний факультет Імператорського Харківського університету був поділений на три «розряди» (математичний, природничих наук і фізико-хімічний). Перший курс фізичної хімії був прочитаний в Харківському університеті у 1865 році, на 20 років раніше, ніж в університетах Західної Європи і США. У 1894 році на базі кафедри хімії виникає хімічна секція фізико-математичного факультету, що складається з відділів органічної, аналітичної та неорганічної хімії. При факультеті з 1933 року працює Науково-дослідний інститут хімії.

 

Сьогодні факультет об'єднує 6 кафедр: фізичної хімії, неорганічної хімії, хімічної метрології, органічної хімії, кафедру хімічного матеріалознавства, прикладної хімії, де працюють 14 професорів та 33 доценти, навчаються близько 400 студентів. Передбачені бюджетні та контрактні форми навчання на заочному та денному відділеннях. На факультеті створено всі умови для науково-дослідної роботи студентів, працює студентське наукове товариство, щорічно відбуваються наукові конференції, студенти хімічного факультету приймають участь в наукових конференціях в різних містах України і за кордоном. Хімічний факультет проводить підготовку бакалаврів за напрямом «Хімія», а також готує фахівців та магістрів за спеціальностями: органічна хімія, неорганічна хімія, аналітична хімія і хімічна метрологія, дизайн матеріалів і хімічна інформатика, фармацевтична хімія, хімічний контроль довкілля, фізична хімія неводних розчинів, комп'ютерна хімія і молекулярний дизайн.

 

Студенти, які отримали диплом магістра або фахівця з відзнакою, можуть продовжити навчання в аспірантурі за напрямами: фізична хімія, органічна хімія, аналітична хімія. Випускники хімічного факультету успішно працюють за фахом в органах державної сертифікації та експертизи, екологічного та митного контролю, на хімічних підприємствах і в приватних фірмах, продовжують наукову діяльність в наукових лабораторіях та інститутах, викладають хімію у вищих і середніх навчальних закладах, продовжують навчання в аспірантурі в університетах України, Росії, Європи і США.