Skip navigation.
 

Студентська рада гуртожитку

У гуртожитках Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна діють студентські ради гуртожитків. Членів студентської ради гуртожитку обирають збори студентів, які мешкають у гуртожитку, із розрахунку один член ради від 50 студентів.

Студентська рада гуртожитку веде роботу у таких напрямках:

  • вносить пропозиції та контролює питання щодо забезпечення побуту студентів в гуртожитках;
  • розглядає питання забезпечення належних соціально-побутових умов мешкання в гуртожитку;
  • здійснює взаємодію з адміністрацією студмістечка університету та факультетами у питаннях, які стосуються поселення, виселення, проживання та побуту мешканців гуртожитку;
  • надає консультативну допомогу та інформує мешканців гуртожитків про їх права та обов'язки;
  • організовує проведення культурно-масових заходів у гуртожитках;
  • забезпечує дотримання «Положення про поселення, проживання та правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка ХНУ ім. В.Н. Каразіна»

      Найбільша кількість студентів хімічного факультету мешкає у гуртожитку №11, тому найбільш активно наші студенти працюють у студентській раді цього гуртожитку.

 

Домбровський Денис - голова Студенської ради гуртожитку №11

Тел.: +380977391012

E-mail: Сhemic115@gmail.com

 Екзархов Богдан - член студентської ради гуртожитку №11
Тел.: +380977787562

E-mail: ekzarhovbogdan@gmail.com

 

 

Милун Олександр -  член студентської ради гуртожитку №11
Тел.: +380935517182

E-mail: doublexion@gmail.com

 Кожешкурт Елена -  член студентської ради гуртожитку №11
Тел.: +380953300639

E-mail: elena_kozheshkurt@mail.ru

 Шунина Дарина - член студентської ради гуртожитку №11

Тел.: +380668752876

E-mail: darinashunina@gmail.com