Skip navigation.
 

Поздоровляємо із захистом кандидатської дисертації

Захист дисертації МУАТАЗ ДЖАВАД КАДХІМ АЛ-ОГАІЛІ "ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ ПОХІДНІ 3,4 ДИГІДРОПІРИМІДИН-2(1Н)-ОНУ ТА СПОРІДНЕНИХ 4,7-ДИГІДРОАЗОЛО[1,5-a]ПІРИМІДИНІВ" на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук відбувся 11 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02 у Фізико-хімічному інституті імені О. В. Богатського НАН України (м. Одеса). Рішення "за" прийнято одноголосно.