Skip navigation.
 

26 травня 2016 р., Ткаченко Олег Сергійович, дис. к.х.н., 02.00.04 – фізична хімія

26 травня 2016 року о 16-00 в аудиторії 7-79 відбувся захист дисертації Ткаченка Олега Сергійовича "Рівноваги сорбції та комплексоутворення на поверхні нітрогеновмісних слабко- та сильноосновних органо-кремнеземних аніонообмінників", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.04 - фізична хімія

 

Науковий керівник: Пантелеймонов Антон Віталійович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімічного матеріалознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

 

Тьортих Валентин Анатолійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хемосорбції Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України

Решетняк Олександр Володимирович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України

Прикріплений файлРозмір
Автореферат468.99 KB