Skip navigation.
 

Видання збірника науково-методичних праць «Проблеми сучасної освіти»

 Навчально-методичний центр університету планує у 2017 році видання збірника науково-методичних праць «Проблеми сучасної освіти», випуск 8 з метою узагальнення кращого педагогічного досвіду.

Збірник отримав Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21575-114758 від 20.08.2015 р.

Пропонуємо поділитися своїми надбаннями з колегами і надати статті в електронному і друкованому вигляді до НМЦ (к. 4-66; тел. : 707-53-62; nmc@karazin.ua) до 31 січня 2016 р.

Відбір та структурування змісту матеріалів бажано робити відповідно до інтересів широкого кола читачів, а не тільки спеціалістів вузького профілю.

Текст статті обов'язково підписується автором. До рукопису статті додається рекомендація методичної комісії факультету. Редакційна колегія залишає за собою право на скорочення обсягу матеріалу та його літературне редагування, а також на відмову в публікації, якщо стаття не відповідає тематиці збірника.

 

Тематика статей

  1. Проблеми реформування вищої освіти в Україні.

  2. Забезпечення якості вищої освіти.

  3. Компетентнісний підхід у підготовці фахівців.

  4. Інноваційні навчальні технології у вищій школі.

  5. Проблеми дистанційної освіти.

  6. Впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес.

Прикріплений файлРозмір
edu_problems2017.pdf165.59 KB