Skip navigation.
 

До уваги абітурієнтів 2019 року!

Хімічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна здійснює конкурсний прийом на підготовку бакалаврів:


1. Для осіб, які здобули повну загальну середню освіту, на 1 курс - за результатами ЗНО за 2017, 2018 та 2019 роки, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд:

  • з хімії (мінімальна кількість балів - 125 (денна форма навчання) та 100 (заочна форма навчання)),

  • з математики або іноземної мови (мінімальна кількість балів - 100),

  • з української мови та літератури (мінімальна кількість балів - 100).


Конкурсний бал розраховується за формулою: (бал ЗНО з хімії)×0,5 + (бал ЗНО з української мови та літератури)×0,2 + (бал ЗНО з математики або іноземної мови)×0,2 + (бал атестату за 200-бальною шкалою)×0,1


2. Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на 2 курс (за контрактом з можливістю переводу на вакантні бюджетні місця після 2-го курсу)- за результатами письмового фахового екзамену з хімії. З програмою екзамену можна ознайомитися за посиланням

http://chemistry.univer.kharkov.ua/uk/node/1206


Конкурсний прийом за освітньою програмою магістрів здійснюється на основі здобутої вищої освіти (бакалавр, спеціаліст) за результатами іспиту з іноземної мови та фахового вступного екзамену. З програмою екзамену можна ознайомитися за посиланням http://chemistry.univer.kharkov.ua/uk/node/1206


Початок роботи приймальної комісії: 10 липня 2019 року.


Детальніше з правилами прийому до університету, а також з переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням: http://start.karazin.ua/page/documenty


Контакти:

http://chemisty.univer.kharkov.ua/uk

chem@karazin.ua, chemjob@karazin.ua

м. Харків, 61022, майдан Свободи, 4

+38(057)707-51-73

+38(099)644-74-26