Skip navigation.
 

Спектрофотометр Shimadzu UV-2600 з інтегруючою сферою, термостатованим термоелектричним тримачем кювет, плівок та пластин

 

Призначення

Вимірювання поглинання, пропускання, відбивання, енергії  при фіксованій довжині хвилі та при скануванні в діапазоні хвиль 185-900 нм (oпційнo - дo 1400 нм) рідких та твердих зразків. Контроль приладу через ПК з використанням програмного забезпечення UV Probe.

 

Основні характеристики

Оптична схема - двопроменева. Монохроматор одиночний (Черні-Тернера),. Спектральний діапазон: 185-900 нм (без інтегруючої сфери), 185-1400 нм (з інтегруючою сферою). Ширина щілини, нм: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5. Швидкість сканування: 4000-0,5 нм/хв. Похибка за шкалою довжин хвиль: 0,1 нм при 656,1 нм (D2), 0,3 нм - у решті діапазону. Відтворюваність за шкалою довжин хвиль: 0,05 нм. Рівень розсіюваного випромінювання: 0,005%. Фотометричний діапазон: від - 5 до + 5 Abs

Режими вимірювання: спектральний, фотометричний (кількісний), кінетичний.

 

Приклади

Аналіз розчинів, плівок,  порошкоподібних зразків. Якісний та кількісний аналіз.  Проведення досліджень в температурному діапазоні від 7 0С до 60 0С.