Skip navigation.
 

Хроматомас-спектрометр Shimadzu GCMS QP-2020

 

 

Задачі:

- визначення якісного та кількісного складу органічних речовин, розчинників, сумішей, екстрактів;

- визначення молекулярної маси органічних речовин;

- аналіз газових сумішей;

- можливість дериватизації нелетких речовин (взаємодія аналізованого зразку зі спеціальними речовинами, які переводять зразки у летку форму).

Приклади:

- аналіз рослинних олій, у тому числі залишкових кількостей розчинників;

- аналіз жирних кислот;

- аналіз нафтопродуктів;

- визначення домішок в органічних розчинниках;

- аналіз летких продуктів органічних реакцій.

Основні характеристики:

Газ-носій - гелій.

Наявний набір капілярних хроматографічних колонок різної полярності. Можливість split- та splitless-інжектування, наявність відповідних лайнерів. Автосамплер, під'єднання двох колонок одночасно.

Метод іонізації - електронний удар змінної енергії. Діапазон вимірюваних m/z: до 1100 Дальтон.

Визначення молекулярної маси речовини шляхом безпосереднього вводу проби в іонне джерело (direct inlet) для нелетких сполук.