Skip navigation.
 

Zetasizer Nano Series ZS Malvern Instruments

 

Призначення

Аналізатор для визначення розмірів наночастинок, інших колоїдних об'єктів, білків, для вимірювання електрокінетичного потенціалу та молекулярного аналізу методом фотонної кореляційної спектроскопії.

Основні характеристики.

Діапазон вимірювання розмірів частинок: від 0,3 нм до 5 мкм. Виміровання молекулярної маси від 9800 Da до 20 MDa.

Вимірювання електрокінетичного потенціалу для частинок розміром від 3,8 нм до 100 мкм з використанням запатентованої технології.

Приклади.

Аналіз колоїдних розчинів металів, розчинів нановуглецевих частинок, колоїдних розчинів кремнезему, інших колоїдних розчинів, розчинів білків, суспензій ліпосом фосфоліпідів, дослідження природних вод, розчинів поверхнево-активних сполук, емульсій та мікроемульсій, газових емульсій, суспензій.

 

 

Синтез органічних сполук (комплекс лабораторій)

Розв'язувані задачі.

Можливість синтезу органічних сполук заданої формули: гетероциклічні сполуки, барвники, люмінофори, рідкі кристали, функціональні сполуки з малою молярною масою (білдінг-блоки). Дослідження реакційної здатності органічних сполук.

 

Методи та підходи.

Метал- та елементоорганічний синтез (бутиллітій, ЛДА, магнійорганічні сполуки, сіліцій-, бор- та фосфоровмісні сполуки), синтез при низьких температурах (до -80ºС), робота в інертному середовищі, використання абсолютних розчинників, вакуумної техніки (до 0.1 мм рт. ст.), окислення (CrO3, MnO2, H2O2), відновлення (NaBH4, LiAlH4, (Fe, Sn, Zn)/HCl), вакуумна та фракційна перегонка, генерування газів та робота з ними (H2S, HCl, H­2, SO2, CO2, С2Н2, Cl2 та інші), робота в інертному середовищі (аргон, азот), широкий спектр використовуваних розчинників, можливість синтезувати та очищувати як тверді, так і рідкі речовини.