Skip navigation.
 

Співробітники

Викладачі

 

ДОРОШЕНКО Андрій Олегович

 

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси

Органічні гетероциклічні люмінесцентні матеріали, флуорофори з аномально великим Стоксовим зсувом, реакція фотопереносу протона, флуоресцентні зонди і сенсори

Контактна інформація

кім. 5-94, 1-62

тел. +38 057 7075292, служб. 52-92,

дом. +38 057 7243835

моб. +38 095 7408641

andrey.o.doroshenko@univer.kharkov.ua

andrey.o.doroshenko@karazin.ua

orgchem@karazin.ua (кафедра органічної хімії)

andreydoroshenko@ukr.net

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Andrey_Doroshenko

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=j_VCErIAAAAJ&hl=ru

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9643-9549

Викладає курси

Загальний курс органічної хімії (бакалаври 3 к. ХФ)

Фізичні методи дослідження в хімії - ЯМР (магістри 5 к. ХФ)

Хімія вуглеводневих енергоносіїв (магістри 5 к. ЕНГ)

Органічна хімя (бакалаври 1 к. Біол.Ф-т, Біотехнологія)

Фотоніка органічних сполук та функціональних матеріалів на їх основі (аспіранти 2 к. ХФ)

 

КОЛОС Надія Миколаївна

 

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси

Хімія нітрогенвмісних гетероциклічних сполук, енонові системи, нітрогенвмісні бінуклеофіли, однореакторні багатокомпонентні циклоконденсації

Контактна інформація

кім. 5-99

тел. +38 057 7075280, служб. 52-80

дом. +38 057 7167163

моб. +38 096 8241404

kolos_n@ukr.net

Research Gate

https://www.researchgate.net/researcher/76443518_Nadezhda_N_Kolos

Google Scholar

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7520-656X

Викладає курси

Біоорганічна хімія (магістри 5 к. ХФ)

Внутрішньомолекулярні перегрупування та перициклічні реакції в органічній хімії (магістри 5 к. ХФ)

Біоорганічна та біологічна хімія (бакалаври 1 к. МФ)

 

КИРИЧЕНКО Олександр Васильович

 

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник

Наукові інтереси

Квантова хімія та МД моделювання в органічній хімії

Контактна інформація

кім. 5-87, 1-70

тел. +38 057 7075335, служб. 53-35

моб. +38 0504066367

a.v.kyrychenko@karazin.ua

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Kyrychenko

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MQKK4pwAAAAJ&hl=uk

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6223-0990

Викладає курси

Загальний курс органічної хімії (бакалаври 3 к. ХФ)

Вступ до органічної хімії (бакалаври 2 к. ХНУ, за вибором)

 

 

КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович

 

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси

Органічний синтез, органічні флуоресцентні сполуки

Контактна інформація

кім. 5-98

тел. +38 057 7075292, служб. 52-92

kovalenko.sergiy.m@gmail.com

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Sergiy_Kovalenko2

Google Scholar

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2222-8180

Викладає курси

Основи управління якістю в фармації (магістри 5 к. ХФ)

 

ЛІПСОН Вікторія Вікторівна

 

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси

Органічний синтез, нітрогенвмісні гетероциклічні сполуки, хімія природних сполук, медична хімія, фармацевтична хімія

Контактна інформація

кім. 5-103

тел. +38 057 7075292, служб. 52-92

дом. +38 057 3151475

моб. +38 097 5471209

lipson@ukr.net

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Victoria_Lipson

Google Scholar

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-0922-1785

Викладає курси

Біонеорганічна та фармацевтична хімія (бакалаври 4 к. ХФ)

Хімія природних низькомолекулярних сполук (магістри 5 к. ХФ)

Медична хімія (магістри 5 к. ХФ)

 

КОЛОСОВ Максим Олександрович

 

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат хімічних наук, доцент

Наукові інтереси

Спрямований синтез органічних сполук, реакція Біджинеллі, хімія похідних 3,4-дигідропіримідин-2(1Н)-ону, хімія 3(5)-амінопіразолів

Контактна інформація

кім. 8-33

тел. +38 057 7075613, служб. 56-13

дом. +38 057 928357

моб. +38 067 2621176

kolosov@univer.kharkov.ua

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Maksim_Kolosov

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=E1KII38AAAAJ&hl=ru

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6714-0513

Викладає курси

Загальний курс органічної хімії (бакалаври 3 к. ХФ)

Сучасний органічний синтез (бакалаври 4 к. ХФ)

Біоорганічна та біологічна хімія (бакалаври 1 к. МФ, англ.)

Фізичні методи досліджень у хімічному матеріалознавстві (аспіранти 2 к. ХФ)

 

ВОРОБЙОВА Надія Петрівна

 

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, доцент-консультант

Наукові інтереси

Нітрогенвмісні гетероциклічні сполуки, органічні фотохроми

Контактна інформація

кім. 5-95

тел. +38 057 7075292, служб. 52-92

дом. +38 057 639855

моб. +38 067 7555573

nadiya.p.vorobyova@univer.kharkov.ua

Research Gate

 

Google Scholar

 

ORCID

 

Викладала курси

Загальний курс органічної хімії (бакалаври 3 к. ХФ)

Органічна хімя (бакалаври 1 к. Біол.Ф-т, Біотехнологія)

Біоорганічна та біологічна хімія (бакалаври 1 к. МФ)

 

ГЕЛЛА Іван Михайлович

 

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, доцент-консультант

Наукові інтереси

Хімія природних сполук та частково гідрогенізованих нітрогенвмісних гетероциклів

Контактна інформація

кім. 5-102

тел. +38 057 7075292, служб. 52-92

дом. +38 057 3365964

моб. +38 093 9419641

gella@univer.kharkov.ua

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/I_Gella

Google Scholar

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4069-2411

Викладав курси

Стереохімія та стереоселективний органічний синтез (магістри 5 к. ХФ)

Біоорганічна та біологічна хімія (бакалаври 1 к. МФ)

 

ЧЕПЕЛЄВА Людмила Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат хімічних наук

Наукові інтереси

Фотохімічні перетворення органічних сполук

Контактна інформація

кім. 1-62

тел. +38 057 7075335, служб. 53-35

дом. +38 057 931229

моб. +38 050 3027394

chepelev2002@ukr.net

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Lyudmila_Chepeleva

Google Scholar

 

ORCID

http://orcid.org/0000-0003-3188-3179

Викладає курси

Біоорганічна хімія (магістри 5 к. ХФ)

Хімія вуглеводневих енергоносіїв (магістри 5 к. ЕНГ)

Біоорганічна та біологічна хімія (бакалаври 1 к. МФ, англ.)

 

НІКІШИН Олександр Олександрович

 

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат хімічних наук

Наукові інтереси

Органічний синтез, органічні люмінесцентні матаріали

Контактна інформація

кім. 5-98

тел. +38 057 7075292, служб. 52-92

моб. +38 050 6886851

webmaster.chem@gmail.com

Research Gate

 

Google Scholar

 

ORCID

 

Викладає курси

Загальний курс органічної хімії (бакалаври 3 к. ХФ)

Фізичні методи дослідження в хімії - ЯМР (магістри 5 к. ХФ)

Органічна хімя (бакалаври 1 к. Біол.Ф-т, Біотехнологія)

Біоорганічна та біологічна хімія (бакалаври 1 к. МФ, англ.)

 

 

 

Навчально-допоміжний персонал

 

МАКОГОН Ірина Анатоліївна

 

Посада

Провідний інженер, секретар кафедри

Контактна інформація

кім. 5-101

тел. +380 577075280, служб. 5280

irina.a.makogon@univer.kharkov.ua

 

  

БАБЕНКО Ірина Леонідівна

 

Посада

Інженер 1 категорії

Контактна інформація

кім. 5-87

тел. +380 577075280, служб. 5280

 

 

ВЛАСЕНКО Сергій Олександрович

 

Посада

Провідний інженер

Контактна інформація

кім. 8-34 (склодувна майстерня)

тел. +380 577075613, служб. 5613

моб. +380 634487058

svlasenko@univer.kharkov.ua

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/S_Vlasenko

 

ВАСИЛЕНКО Людмила Віталіївна

 

Посада

Інженер 1 категорії

Контактна інформація

кім. 5-97

тел. +380 577075280, служб. 5280

 

ШВЕЦЬ Олена Григорівна

 

Посада

Інженер 1 категорії

Контактна інформація

кім. 5-91

тел. +380 577075280, служб. 5280

fan25lena@rambler.ru

olena.h.shvets@karazin.ua

 

 

Науково-дослідна частина

 

ДОРОШЕНКО Андрій Олегович


Посада

Провідний науковий співробітник

Контактна інформація

лаб. 1-62

тел. +380 577075335, служб. 5335

andreydoroshenko@ukr.net

 

КОТЛЯР Володимир Миколайович


Посада

Старший науковий співробітник

Контактна інформація

лаб. 5-93

моб. +380 964257322

vnkotlyar@ukr.net

 

ГЛАДКОВ Євген Станіславович


Посада

Старший науковий співробітник

Контактна інформація

лаб. 1-63

тел. +380 577075335, служб. 5335

моб. +380 677597162

 

ЧЕПЕЛЄВА Людмила Володимирівна


Посада

Старший науковий співробітник

Контактна інформація

лаб. 1-62

моб. +380 503027394

chepelev2002@ukr.net

 

ЧУМАК Андрій Юрійович


Посада

Молодший науковий співробітник

Контактна інформація

лаб. 1-72

лаб. 5-93

моб. +380 660371504

fenol@i.ua

 

ШВЕЦЬ Олена Григорівна


Посада

Молодший науковий співробітник

Контактна інформація

лаб. 5-97

лаб. 5-91

моб. +380 673982299

fan25lena@rambler.ru

olena.h.shvets@karazin.ua