Skip navigation.
 

Аспіранти

Швець Олена Григорівна

Спеціальність: 02.00.03 «Органічна хімія».

Тема: Функціоналізовані похідні [1,2,4]триазоло­[1,5‑a]­піримідину та споріднених сполук.

Керівник: Канд. хім. наук, доц. кафедри органічної хімії Колосов Максим Олександрович.

Терміни виконання: листопад 2015 - листопад 2017.

Електронна адреса: fan25lena@rambler.ru

Публікації:

Стаття:

 1. Synthesis of 5-cinnamoyl-3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-ones. M.A.Kolosov, O.G.Kulyk, E.G.Shvets, V.D.Orlov. Synthetic commun., 2014, 44(11), 1649-1657.

Тези доповідей:

 1. 5-циннамоилпроизводные 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-онов / Швец Е. Г., Кулык О. Г., Колосов М. А., Орлов В. Д. // V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2013" (ХКЧ'13), 22-25 квітня 2013 року: тези доповідей. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. -  с. 213.
 2. 5-Цинамоїлпохідні 3,4-дигідропіримідин-2(1Н)-онів / О. Г. Швець, О. Г. Кулик, М. О. Колосов, В. Д. Орлов // XIV наукова конференція «Львівські хімічні читання - 2013», 26-29 травня 2013 р.: тези доповідей. - Львів, Україна, 2013. - У65.
 3. Деацилювання 5-ацетил-3,4-дигідропіримідин-2(1Н)-онів / Колосов М. О., Кулик О. Г., Швець О. Г., Сидоренко Д. Ю., Орлов В. Д. // XXIII Українська конференція з органічної хімії, 16-20 вересня 2013 р.: тези доповідей. - Чернівці, Україна, 2013. - Д-31.
 4. Синтез функциональных производных 4,7‑дигидро[1,2,4]триазоло­[1,5-а]­пиримидина / Швец Е. Г., Мануенков Д. А., Кулык О. Г., Колосов М. А., Орлов В. Д. // VI Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2014" (ХКЧ'14), 22‑24 квітня 2014 року: тези доповідей. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. -  с. 208-209.
 5. Функционализированные производные [1,2,4]триазоло­[1,5-а]­пиримидина и их тетразольных аналогов / Швец Е. Г., Мануенков Д. А., Колосов М. А., Орлов В. Д. // VII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2015" (ХКЧ'15), 20‑22 квітня 2015 року: тези доповідей. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. -  с. 254-255.
 6. 4,7-Дигдро[1,2,4]триазоло­[1,5-а]­піримідини: синтез та функціоналізація / О. Г. Швець, Д. О. Мануєнков, О. Г. Кулик, М. О. Колосов, В. Д. Орлов // XV наукова конференція «Львівські хімічні читання - 2015», 24-27 травня 2015 р.: тези доповідей. - Львів, Україна, 2015. - У53.

 

 

Чечіна Наталія Василівна

аспірант кафедри органічної хімії

лаб. 5-88

керівник: д.х.н. проф. Колос Н.М.

nata-cn@mail.ru

тел.: (063)571-89-24

наукові інтереси: гетероциклічні та аліфатичні СН-кислоти, реакції єнонових систем з бінуклеофілами

Роботи :

 

 1. The synthesis of novel hexahydrodibenzo[b,e][1,4]diazepin-1-one Derivatives. N.V. Chechina, О.F. Kravchuk, I.V. Оmelchenko, О.V. Shishkin, and N. N. Kolos / ARKIVOC 2015 (vii) 77-91.
 2. Колос Н.Н., Замигайло Л.Л., Чечина Н.В., Омельченко И.В., Шишкин О.В., Ващенко Е.В., «Трехкомпонентная конденсация 1,3-диметилбарбитуровой кислоты, арилглиоксалей и замещенных тиомочевин», ХГС 2012, № 12, 1941.
 3. Колос Н.Н., Чечина Н.В., Замигайло Л.Л., Ващенко Е.В., «Простой и эффективный синтез тризамещенных имидазолов», ХГС 2013, № 6, 935.
 4. Kolos N., Zamigajlo L., Chechina N., «Three-component "one-pot" procedure of thiobarbituric acid, arylglyoxals and ureas», V международная конференция «Chemistry of nitrogen containing heterocycles», 2009 г., P-76.
 5. Kolos N.N., Chechina N.V., Zamigajlo L.L., «One-pot synthesis of thiazole and imidazole cycles on the basis of β-dicarbonyl compounds, arylglyoxals and 1,3-binucleophile reagents» VI международная конференция «Chemistry of nitrogen containing heterocycles», 2012 г., P-183.