Skip navigation.
 

До уваги абітурієнтів - майбутніх магістрів хімічного факультету каразінського!

Магістратура - спеціальність 102 Хімія

вступ на основі диплому бакалавра/спеціаліста/магістра

У 2023 році хімічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводить набір на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних магістрів за наступними освітніми програми:

Конкурсні пропозиції/Освітні програми

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Наявність акреди-тації

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Хімія (освітньо-професійна програма)

20

10

1р 4м

1р 4м

18700

16700

Так

Хімія (освітньо-наукова програма)

30

0

1р 9м

-

23500

-

Так

Фармацевтична хімія (освітньо-професійна програма)

10

5

1р 4м

1р 4м

18700

16700

Так

Матеріалознавча криміналістична експертиза (освітньо-наукова програма)

10

0

1р 9м

-

23500

-

Так

Харчова хімія, харчова безпека і дієтологія (освітньо-професійна програма)

10

5

1р 4м

1р 4м

18700

16700

Так

 

Для вступу використовуються результати ЄВІ 2023 року та фахового іспиту в Університеті:

Хімія (освітньо-професійна програма)

Фаховий іспит з хімії (письмово)

Хімія (освітньо-наукова програма)

Фаховий іспит з хімії (письмово)

Фармацевтична хімія (освітньо-професійна програма)

Фаховий іспит з хімії (письмово)

Харчова хімія, харчова безпека і дієтологія (освітньо-професійна програма)

Фаховий іспит з основ харчової безпеки (письмово)

Матеріалознавча криміналістична експертиза (освітньо-наукова програма)

Фаховий іспит з хімії з елементами біології (письмово)

 

Конкурсний бал розраховується за наступною формулою:

КБ = 0,2 х (заг. навч. компетентність ЄВІ) + 0,2 х (іноземна мова ЄВІ) + 0,6 х (фаховий іспит)

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних осіб використовуються результати тільки розгляду мотиваційних листів. Мотиваційні листи подають усі вступники при поданні заяви.

 

Важливі дати

 • з 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня реєстрація заяв;

 • з 31 липня до 18:00 14 серпня фахові іспити (бюджет)

 • не пізніше 26 серпня рейтингові списки (бюджет).

 • до 18:00 29 серпня виконати вимоги до зарахування (бюджет)

 • 31 серпня зарахування вступників (бюджет)

 

Документи

 

Вступникам, які виконали вимоги до зарахування, необхідно надати

 • особисто або

 • надіслати поштою або

 • надіслати електронною поштою скан-копії з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

 

2 примірники (копії) таких документів:

 

 1. документа (одного з документів), що посвідчує особу;

 2. військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

 3. документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

 4. довідки про реєстрацію місця проживання;

 5. довідки про присвоєння коду РНОКПП;

 6. інформаційної картки результатів ЄВІ (магістри);

 7. документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у вступній кампанії;

 8. чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см (файл об'ємом до 1 Мб для фотокарток в електронній формі).

 

 

 

КОНТАКТИ

https://chemistry.karazin.ua

vstup.chem@karazin.ua, chemjob@karazin.ua

+380 (99) 644-74-26, +380 (97) 985-17-99

https://t.me/+AZ7GDHgfznc2N2Qy (магістри)