Skip navigation.
 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології»

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології»

Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет»

06-07 грудня 2023 р.
м. Дніпро, Україна
Подробиці: https://udhtu.edu.ua/hi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferencziya-himiya-i-suchasni-tehnologiyi