Skip navigation.
 

Аспіранти - спеціальність 102 Хімія

Аспіранти - спеціальність 102 Хімія

Вступ на основі диплома магістра або спеціаліста

 

У 2024 році хімічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводить набір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 Хімія (ОНП «Сучасні напрямки розвитку фундаментальної хімії та їх прикладна перспектива») - акредитована.

 

Для конкурсного відбору необхідно

скласти:

 

 • ЄВІ 2024 (або результати 2023 року) з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів
 • вступні іспити зі спеціальності  
 • іноземної мови (або сертифікат TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English 24 Language Assessment)
презентувати:
 • дослідницьку пропозицію за тематикою майбутнього керівника.

 

 

Вступники, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії на основі диплому з іншої галузі знань (спеціальності) складають також додатковий іспит із спеціальності.

 

Конкурсний бал розраховується за наступною формулою:

КБ = П1×0.6 + П2×0.2 + П3×0.2 + П4, де

П1 - оцінка вступного іспиту зі спеціальності;

П2 - оцінка вступного іспиту з іноземної мови;

П3 - оцінка за презентацію дослідницьких пропозицій;

П4 - оцінка за презентацію дослідницьких досягнень: за кожну статтю за темою майбутньої дисертаційної роботи - 6 балів (якщо з імпакт-фактором) та 4 бали (якщо без).

 

Основні терміни:

 

 • вступні випробування проводяться з 05 серпня до 23 серпня 2024 року;
 • надання рекомендацій для зарахування на навчання - 26 серпня 2024 року;
 • виконання вступниками вимог до зарахування - до 05 вересня 2024 року;
 • наказ - не пізніше 11.09.2024 року (бюджет), не пізніше 30.09.2024 року (контракт);
 • навчання  починається з 01 жовтня 2024 року.

 

 

Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії заяву або особисто в паперовій формі, або надсилають її скан-копію з накладеним кваліфікованим електронним підписом за допомогою електронної пошти та наступні документи:

 

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • довідки про реєстрацію місця проживання;
 • довідки про присвоєння коду РНОКПП;
 • екзаменаційної картки з результатами ЄВІ;
 • екзаменаційного листка ЄВІ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см (файл об'ємом до 1 Мб);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію.

 

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

 

У 2024 році для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

 

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у ЄВІ,  здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня (для участі в основній сесії) і з 17 до 21 червня (для участі в додатковій сесії ー у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації).

 

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:

 

 • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка (заповнена або розбірливо від руки, або друкованим способом);
 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника розміром 3×4 см для документів (файл об'ємом до 1 Мб);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

 

 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні аспіранти мають указати назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та населений пункт,  у якому планують пройти вступне випробування. 

 

Всі документи в зазначений період надсилаються на пошту vstup.chem@karazin.ua з темою «Реєстрація на ЄВІ Прізвище».

 

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв'язком, якщо учасник зазначив про таку необхідність у заяві-анкеті.

 

Для зареєстрованих учасників на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

 

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня - учасники додаткової сесії.

 

Можна ознайомитись з інформацією додатково на сайті:

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi/

 

Прикріплений файлРозмір
Вступ346.79 KB