Skip navigation.
 

Держбюджетна наукова тематика

2019 

 

4-15-17

2017-2019

Проф. Черановський В.О.

Новітні наноструктуровані багатофункціональні комплекси перехідних металів для електроніки і медицини

15-15-18

2018-2020

Проф. Іванов В.В. (міжкафедральна)

Органічні модифікатори та іон-молекулярні системи і нові матеріали на їх основі для аналітичного та електрохімічного застосування

3-15-19

2019-2021

Проф. Мчедлов-Петросян М.О. (міжкафедральна)

Фундаментальні засади керування фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями мікро- та наноструктур: теоретичне прогнозування та експериментальне вивчення

7-15-17

2017-2020

Доц. Пантелеймонов А.В. (молодіжний)

Нано- та мікророзмірні ліофільні та ліофілізовані самоасоційовані системи: використання у сучасних технологіях та біомедицині

5-15-19

2019-2021

Доц. Ткаченко В.В. (молодіжний)

Молекулярний докінг для експрес-ідентифікації нових потенційних наркотичних засобів

 

2018

 

3-15-16

2016-2018

 

Проф. Мчедлов-Петросян М.О. (міжкафедральна)

Наносистеми та нановпорядковані матеріали: дизайн, фізико-хімічні характеристики, оптимізація умов використання у високих технологіях, медицині,

аналізі

16-15-16

2016-2018

Проф. Юрченко О.І.

Нові засоби, середовища та реагенти для пробопідготовки тарозробки новітніх методик аналізу об'єктів довкілля та техногенних об'єктів

15-15-18

2018-2020

Проф. Іванов В.В. (міжкафедральна)

Органічні модифікатори та іон-молекулярні системи і нові матеріали на їх основі для аналітичного та електрохімічного застосування

4-15-17

2017-2019

Проф. Черановський В.О.

Новітні наноструктуровані багатофункціональні комплекси перехідних металів для електроніки і медицини