Skip navigation.
 

Кафедра прикладної хімії

Сторінки історії

 

Кафедру загальної хімії створено в університеті у другій половині 30-х років минулого сторіччя. Її першим завідувачем було призначено професора Леона Михайловича Андреасова. У листопаді 1938 року Л.М.Андреасов обирається на посаду декана хімічного факультету і переходить завідувати кафедрою кількісного аналізу. Тоді до завідування кафедрою пристав доцент Олександр Тимофійович Давидов, який на той час працював на посаді проректора університету.

Слід відзначити, що на посаді завідувача кафедри загальної хімії О.Т.Давидов пропрацював, за виключенням років, коли Харків було окуповано німцями під час війни, до самої своєї смерті у 1976 році. Під керівництвом Давидова О.Т. працювали доценти І.Я.Левицький, Н.О.Нагорна, Л.І.Поніровська, Ю.О.Толмачова, Д.С.Бідна, викладачі О.Б.Бобок, Р.Б.Радушинська, Р.Ф.Скобліонок, інженер Н.Б.Фадєєва, ст.н.с. Т.К.Степанченко, н.с. Ю.І.Ігнатов. Окрім навчальної роботи на біологічному, геолого-географічному, фізичному факультетах на кафедрі проводилась значна наукова робота. Основна наукова проблематика кафедри на той час - закономірності іонного обміну на адсорбентах різної природи. Отримані результати були використані, зокрема, під час знекремнювання води на Лисичанському хімкомбінаті і Харківській ТЕЦ при очищенні зливної води, тощо.

Під час окупації Харкова хімічний факультет було евакуйоване в Кизил-Орду. Кафедра загальної хімії у той час робіт не проводила і поновила їх лише в 1944 році.

У 1975 році на кафедрі почалось оновлення педагогічного колективу. Замість Н.О.Нагорної та Л.І.Поніровської, які пішли на пенсію, до роботи стали недавні вихованці хімічного факультету Ю.М.Хорошевський та А.В. Чорний.

У квітні 1977 року на посаду завідувача кафедрою загальної хімії обирається молодий доктор хімічних наук І.В.Кривошей. Але вже через рік знову відбулись зміни в керівництві кафедрою, завідувачем стала доцент Д.С.Бідна. Продовжилося поступове оновлення складу викладачів. На кафедру прийшли Л.О.Слєта, А.В.Кравченко, А.М. Жолновач.

З 1986 року кафедру загальної хімії реорганізовано в кафедру теоретичної хімії. Доц. Д.С.Бідна, яка керувала кафедрою з 1978 року, перейшла на кафедру неорганічної хімії і методики викладання хімії, а завідувачем кафедри було обрано доц. Ю.М.Хорошевського. Тоді ж на кафедру прийшли вчені - фахівці в галузі теоретичної хімії - проф. А.В.Лузанов, доц. В.О.Стародуб, с.н.с. Є.М.Глузман, які працювали перед тим в лабораторії проф. І.В.Кривошея.

Все це сприяло появі трьох наукових напрямів: 1) коваріантна, квантова хімія (керівник - проф. А.В.Лузанов); 2) синтез та дослідження низькорозмірних провідних органічних сполук (керівник - доктор хім. наук. В.О.Стародуб); 3) методи дослідження та практичного використання хемосорбційних процесів на основі іонообмінних матеріалів (керівник - доц. Ю.М.Хорошевський). Підготовка студентів-хіміків велась за спеціалізаціями: «Квантова хімія» та «Хімічний контроль навколишнього середовища».

З 1989 року кафедру очолював проф. А.В.Лузанов, знаний спеціаліст з квантової хімії, який поклав початок розробкам у квантової хімії на кафедрі.

З 1994 року до 2012 ріку кафедрою керував доц. А.М.Жолновач. Під час його керівництва на кафедрі працювали: професори В.О.Стародуб, В.О.Черановський, доценти Д.В.Зіолковський, А.В.Кравченко, А.П.Краснопьорова, Ю.М.Хорошевський, А.В.Чорний, Л.О.Слєта, с.н.с. Є.М.Глузман, ст.викладачі П.В.Єфімов, С.В. Вітушкіна.

З жовтня 2012 р. кафедру очолив проф. В.А.Чебанов, за ініціативою якого з березня 2013 р. вона отримала нову назву - "Кафедра прикладної хімії".

Співробітниками кафедри видано більше 10 підручників, численні навчальні посібники. Опубліковано багато статей в провідних міжнародних журналах. Проф. В.А.Чебанов, проф. В.О.Черановський, проф. В.О.Стародуб та доц. А.В.Кравченко неодноразово виборювали міжнародні та державні гранти на наукові дослідження.

 

Кафедра сьогодні

 

На кафедрі прикладної хімії продовжують розвиватися кілька основних наукових напрямків.

Органічна хімія функціональних матеріалів розвивається завдяки роботам проф. В.А.Чебанова та доц. С.О.Комихова спільно з НТК «Інститут монокристалів» НАН України. Їх основні напрямки стосуються розробки методів керування реакціями гетероциклізації, у тому числі багатокомпонентними та однореакторними, досліджень фізико-хімічних процесів та хімічних реакцій під дією мікрохвильового та ультразвукового випромінювання, пошуку нових шляхів функціоналізації органічних речовин для придання ним необхідних властивостей, зокрема, біологічної дії по відношенню до обраних мішеній, комплексоутворюючих, фото- та радіохромних властивостей, тощо. В рамках даного напряму підтримуються зв'язки з університетами та науковими центрами у Німеччині (м. Дюссельдорф та м. Констанц), Австрії (м. Грац), Бельгії (м. Левен), США (м. Тампа та м. Менсфілд), Туреччині (м. Артвін).

На кафедрі розпочати дослідження у новому науковому напрямку, який стосується медичної та фармацевтичної хімії - використання віртуального скринінгу та молекулярного докінгу для пошуку нових лікарських засобів (проф. В.А.Чебанов, доц. Д.В.Зіолковський).

Квантова хімія, що включає, зокрема, теоретичні методи дослідження сильно корельованих багатоелектронних систем (проф. В.О.Черановський). Квантово-механічний напрям, розвиваючи і використовуючи нові підходи та моделі, здійснює високоточні розрахунки параметрів систем і окремих молекул. Особлива увага приділяється теоретичному тлумаченню магнітних властивостей наноструктурованих матеріалів, наприклад, аніон-радикальних солей TCNQ, синтезованих за участю працівників кафедри.

Коло наукових інтересів старшого викладача О.А. Кравченко спрямоване на теоретичне моделювання низькотемпературної термодинаміки сильнокорельованих багатоелектронних систем і граткових кластерів у рамках моделей теоретичної фізики таких як Ізінга, Хабарда, Гейзенберга.

Синтез і дослідження низькорозмірних молекулярних кристалів та синтетичних металів (доц. А.В.Кравченко, доц. Д.В.Зіолковський). Це високоанізатропні молекулярні тіла, що мають унікальні електрофізичні властивості - синтетичні метали, надпровідники і напівпровідники. Вони реалізовані на основі комплексів з переносом заряду іон-радикальних солей, металоорганічних і координаційних сполук. Крім синтетичних робіт, проводяться дослідження цих незвичайних сполук із застосуванням квантово-механічних розрахунків і широкого спектру фізичних методів дослідження та реалізуються аспекти їхнього практичного використання. Ці роботи ведуться за участі відомих наукових центрів Західної Європи - Інституту молекулярної фізики ПАН м. Познань (Польща), Університету ім. А. Міцкевича, м. Познань (Польща), Університету Йозефа Шафаріка в Кощице, (Словаччина), Університету м. Карлсруе (Німеччина).

Коло наукових інтересів інж. Васильця Г.Ю. спрямовано на синтез аніон-радикальних солей на основі TCNQ, вивчення їх спектральних, магнітних та електропровідних властивостей.

Основні наукові інтереси старшого викладача Вітушкіної С.В. пов`язані з синтезом і дослідженням 3d-металів комплексів на основі 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолату та гетероциклічних діамінів; комплекси d-металів з псевдогалогенідними аніонами.

Дослідження процесів сольватації і комплексоутворення в розчинах (доц. А.М.Жолновач, доц. А.П.Краснопьорова, доц. А.В.Чорний, ст.викл. П.В.Єфімов). В даному напрямі розвиваються експериментальні та теоретичні методи визначення транспортних і термодинамічних властивостей розчинів. Крім того проводиться політермічне дослідження розчинності, термодинамічних характеристик іонів, їх рухливостей та асоціації в неводних і змішаних розчинах. Здійснюються теоретичні розрахунки і моделювання ефектів іонної сольватації та асоціації. Розроблено методи вивчення впливу середовища на процеси комплексоутворення іонів з макроциклічними лігандами та їх аналогами.

Важливим напрямком роботи кафедри є навчальна робота. Кафедра забезпечує  викладання наступних навчальних дисциплін для студентів хімічного факультету: "Вступ до фаху", "Квантова хімія", "Радіохімія та радіоекологія", "Фізичні методи дослідження речовин", "Координаційна хімія", "Функціональні матеріали.", "Сучасні методи синтезу і аналізу", тощо. Сьогодні кафедра забезпечує спеціалізацію студентів 4 та 5 курсів за напрямком "Функціональні матеріали та хімічний контроль довкілля". Бере участь в підготовці студентів за напрямком "Комп'ютерна хімія і молекулярний дизайн" при викладанні дисципліни "Теоретичні методи хімії поверхні та твердого тіла (квантова хімії твердого тіла)" проф. Черановський В.О., за напрямком "Фармацевтична хімія" при викладанні дисципліни "Хемоінформатика для пошуку нових лікарських засобів" доц. Зіолковський Д.В.

Ще одним напрямком навчальної роботи є підготовка студентів нехімічних спеціальностей із загальної та неорганічної хімії на біологічного, геолого-географічного, екологічного, радіофізичного, фізико-енергетичного факультетів та на факультету фундаментальної медицини.

Біля 700 студентів, які пройшли якісне навчання на кафедрі прикладної хімії, та стали фахівцями - є безперечно вагомим вкладом кафедри у розвиток науково-промислового здобутку держави.