Skip navigation.
 

Співробітники

Викладачі кафедри прикладної хімії

 

Чебанов Валентин Анатолійович

завідуючий кафедрою прикладної хімії, доктор хімічних наук, професор,член-кореспондент НАНУ

www.chebanov.org

chebanov@karazin.ua

Тел.: (057)7075570

Кімн. 7-81

Наукові інтереси: Основні наукові інтереси пов'язані з хімію гетероциклічних сполук, зокрема з багатокомпонентними та однореакторними реакціями, керуванням їх позиційною та регіоселективністю, використанням некласичних методів активації - мікрохвильового та ультразвукового випромінювання. Розробка нових синтетичних підходів для вирішення завдань комбінаторної хімії та хімії молекулярного різноманіття. Дослідження фото- та радіохромних органічних сполук, органічних та неорганічних комплексонів и сорбентів.

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7564-778X

https://publons.com/researcher/1945096/valentyn-a-chebanov/

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XI2ONrwAAAAJ 

 

Черановський Владислав Олегович

доктор фіз.-мат. наук, професор

cheranovskii@karazin.ua

Тел.: (057)7075171

Кімн. 7-89А

Наукові інтереси: Квантова хімія, нанотехнології, молекулярні магнетики.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HR3TtnMAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-2255-400X 

 

Вітушкіна Світлана Василівна

кандидат хімічних наук, доцент

vitushkina@karazin.ua

Тел. (057)7075694

Кімн. 7-82

Наукові інтереси: Синтез та дослідження змішано-лігандних комплексів d-металів на основі 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолату та гетероциклічних діамінів; комплекси d-металів з псевдогалогенідними аніонами.

https://www.researchgate.net/profile/S-Vitushkina

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6765-4859 

 

Красноперова Алла Петрівна

кандидат хімічних наук, доцент

alla.p.krasnopyorova@karazin.ua

Тел.: (057)7075431

Кімн. 0-8

Наукові інтереси: Физична хімія розчинів, радіохімія, радіоекологія.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UngnRF0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 

 

Єфімов Павло Вікторович

старший викладач

pavel.v.efimov@karazin.ua

Тел.: (057)7075198

Кімн. 7-83

Наукові интереси: Сольватація та комплексоутворення в неводних розчинах. Хемометрика.

https://orcid.org/0000-0003-1781-3844 

 

Кравченко Олексій Андрійович

кандидат хімічних наук, доцент

o.a.kravchenko@karazin.ua

Тел.: (057)7075131

Кімн. 7-80А

Наукові інтереси: Квантова хімія, нанотехнології, молекулярні магнетики.

https://orcid.org/0000-0003-1211-2459 

 

Ткаченко Володимир Володимирович
кандидат хімічних наук, доцент
v.v.tkachenko@karazin.ua
Тел.: (057)7075198
Кімн. 7-83
Наукові інтереси: Застосування методів комп'ютерної хімії для пошуку нових лікарських засобів. Віртуальний скринінг та молекулярний докінг. Хімія азотовмісних гетероциклічних сполук; дослідження багатокомпонентних реакцій, керування їх позиційною та регіоселективністю; використання некласичних методів активації - мікрохвильового та ультразвукового випромінювання.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55777396100 

 

Токарєв Віктор Володимирович

кандидат хімічних наук, старший викладач

victor.tokarev@karazin.ua

Тел.: (057)7075352

Кімн. 7-87А

Наукові інтереси: квантова хімія, нанотехнології, молекулярні магнетики

https://orcid.org/0000-0002-8874-0032 

 

Мурликіна Наталя Віталіївна

Кандидат технічних наук, доцент

nvmurlykina@karazin.ua

Тел.: (057)7075352

Кімн. 7-84

Наукові інтереси: Дослідження структури і властивостей харчових систем; синтез і властивості неіоногенних поверхнево-активних речовин, харчова хімія і безпека, технології харчової продукції

https://publons.com/researcher/3008407/natalia-murlykina/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505526472

https://orcid.org/0000-0002-7917-2993

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9KrrisoAAAAJ&hl=uk

Web of Science Researcher ID T-1327-2019

 

Чудак Денис Михайлович

доктор філософії, ст.викладач

Тел.: (057)7075352
Кімн. 7-84
Наукові інтереси: Електросинтез нових синтетичних металів та напівпровідників, дослідження будови, спектральних, магнітних та провідних властивостей.

chudak@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0003-0829-363X

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yNUd2QUAAAAJ&hl=uk&authuser=2 

 

 

УДП

 

Кошман Наталя Василівна

старший лаборант
n.v.koschman@karazin.ua

Тел.: (057)7075352
Кімн. 7-86

  

Болотова Світлана Володимирівна

інж. 1 кат.

s.v.bolotova@karazin.ua

Тел.: (057) 7075352
Кімн. 7-86

 

Єфімова Наталя Віталіївна

Інженер 1 кат.

n.v.efimova@karazin.ua

кімн. 0-12

т. 707-54-31