Skip navigation.
 

Співробітники

Інформація про науково-педагогічних працівників:

 

Юрченко Олег Іванович

Завідувач кафедри, доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: Метрологічне забезпечення атомно-спектральних методів аналізу: стандартні зразки складу на основі комплексів металів з органічними лігандами; нові розчини на основі поверхнево-активних речовин; дослідження метрологічних характеристик атомно-абсорбційного, атомно-емісійного з індуктивно-зв'язаною плазмою та рентгенофлуоресцентного визначення аналітів у нафті, нафтопродуктах, водах різного походження, ґрунтах, продуктах харчування. Валідація методик визначення аналітів в фармацевтичних препаратах.

Адреса: 61022, майд. Свободи, 4 , ауд 4-105, 1-71, телефон 7075248, 7075539 електронна пошта yurchenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у науко метричній базі даних:

scholar.google.com.ua/citations?user=eWozs0UAAAAJ
orcid.org/0000-0002-7117-4556

researchgate.net/profile/Oleg_Yurchenko 

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Аналітична хімія» для студентів 2 курсу біологічного факультету, «Хіміко-метрологічне забезпечення видобутку вуглеводнів» для студентів 5 курсу хімічного факультету, «Органічна та аналітична хімія» для студентів 1 курсу біологічного факультету, «Харчова хімія» для студентів 1 курсу факультету МЕВ та ТБ.

 

Нікітіна Наталія Олександрівна

Кандидат хімічних наук, доцент

Наукові інтереси: тестовий аналіз, комплексоутворення та протолітичні рівноваги в гетерогенному середовищі, синтез сорбентів для твердофазної екстракції, інверсійна вольтамперометрія, гель-електрофорез.

Адреса: 61022, майд. Свободи, 4 , ауд 4-103, телефон 0675757370, електронна пошта nikitina@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у науко метричній базі даних:
researchgate.net/profile/N_Nikitina

orcid.org/0000-0002-8792-4403

scholar.google.com/citations?hl=uk&user=_Sk9rvkAAAAJ

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Фізична хімія» для студентів 3 курсу хімічного факультету, «Органічна та аналітична хімія» для студентів 1 курсу біологічного факультету, «Медична хімія» для студентів 1 курсу медичного факультету, «Іонні рівноваги в організованих розчинах» для студентів 4 курсу хімічного факультету, «Хіміко-метрологічне забезпечення видобутку вуглеводнів» та «Екоаналітична хімія» для студентів 5 курсу хімічного факультету.

 

Коновалова Ольга Юріївна

Кандидат хімічних наук

Наукові інтереси: фармацевтичний аналіз, тестовий аналіз, хроматографія, електрофорез, синтез монолітних сорбентів та їх застосування в аналітичній практиці.

Адреса: 61022, майд. Свободи, 4 , ауд 4-104, телефон 0975276014, електронна пошта o.yu.konovalova@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у науко метричній базі даних:
https://www.researchgate.net/profile/Olga_Konovalova3

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=magjPYgAAAAJ

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Фізична хімія» для студентів 3 курсу хімічного факультету, «Аналітична хімія» для студентів 2 курсу біологічного факультету, «Медична хімія» для студентів 1 курсу медичного факультету, «Сучасні методи хроматографії та електрофорез» для студентів 5 курсу хімічного факультету, «Хіміко-метрологічне забезпечення видобутку вуглеводнів» для студентів 5 курсу хімічного факультету.

 

Решетняк Олена Олександрівна

Кандидат хімічних наук, доцент

Наукові інтереси: метрологічне забезпечення візуального тестового аналізу, приготування зразків порівняння для бінарного тестування забруднювачів у водах складного складу, побудова колірних шкал порівняння, оцінювання адитивності сигналу політестів, вивчення тест-реакцій в отверділому желатиновому гелі, створення нових тест-систем; сорбційно-спектроскопічні методи аналізу, колірометрія.

Адреса: 61022, майд. Свободи, 4 , ауд 4-103, телефон 7075248, електронна пошта reshetnyak@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у науко метричній базі даних:
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Reshetnyak

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1_XOGSgAAAAJ

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Фізична хімія» для студентів 3 курсу хімічного факультету, «Медична хімія» для студентів 1 курсу медичного факультету, «Іонні рівноваги в організованих розчинах» для студентів 4 курсу хімічного факультету.

 

Бєліков Костянтин Миколайович (сумісник)

Кандидат хімічних наук, доцент

Наукові інтереси: атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою, рентгенофлуоресцентний аналіз, дослідження хімічного складу біологічних об'єктів, нових неорганічних матеріалів та монокристалів, які знаходять широке практичне використання в сцинтиляційній техніці, оптичних пристроях, медичному устаткуванні тощо.

Адреса: 61022, майд. Свободи, 4 , ауд 4-104, телефон 7075248, електронна пошта belikov@isc.kharkov.com

Посилання на бібліографічний профіль у науко метричній базі даних:
https://www.researchgate.net/profile/Konstantin_Belikov

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bmwhbGwAAAAJ 

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Фізичні методи дослідження» для студентів 5 курсу хімічного факультету, «Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою та рентгенофлуоресцентний аналіз» для студентів 5 курсу хімічного факультету, «Сучасні методи синтезу та аналізу» для студентів 4 курсу хімічного факультету.


Бакланов Олександр Миколайович (сумісник)

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: використання ультразвуку в аналітичній хімії для інтенсифікації пробопідготовки та генерації аналітичного сигналу та у хімічній і харчових технологіях для отримання речовин високої чистоти та для отримання каротину з розсолів.

Адреса: 61022, майд. Свободи, 4 , ауд 4-104, телефон 7075248, електронна пошта baklanov227@mail.ru

Посилання на бібліографічний профіль у науко метричній базі даних:
https://scholar.google.ru/citations?user=BUslJ3EAAAAJ

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Сучасні методи пробопідготовки» для студентів 5 курсу хімічного факультету.

 

Марков Вадим Вікторович

Старший викладач, інженер

markov.vadim@gmail.com 

Т.: 8(057)7075606

кім.8-37, 4-104

Наукові інтереси: хроматографія, розрахункові методи, аналіз аналітичного сигналу

 

Тітова Надія Петрівна

науковий співробітник

Т.: 8(057)7075248

кім.4-111

Наукові інтереси: атомно-абсорбційний аналіз

 

Леонова Наталія Олександрівна

Кандидат хімічних наук, доцент

Наукові інтереси: аналітична хімія, двовимірна спектрофотометрія, водно-міцелярне середовище, математичні алгоритми

Адреса: 61022, майд. Свободи, 4 , ауд 4-104, телефон 0500455247, електронна пошта leonovanataliia86@gmail.com

Посилання на бібліографічний профіль у науко метричній базі даних:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=x9npC8UAAAAJ&hl=ru 

https://orcid.org/0000-0001-7904-8311

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Аналітична хімія» для студентів 3 курсу хімічного факультету, «Органічна та аналітична хімія» для студентів 1 курсу біологічного факультету, «Медична хімія» для студентів 1 курсу медичного факультету, «Іонні рівноваги в організованих розчинах» для студентів 4 курсу хімічного факультету, «Хіміко-метрологічне забезпечення видобутку вуглеводнів» та  «Medical chemistry» для студентів 1 курсу медичного факультету

 

Навчально-допоможний персонал 

 

Дрокіна Любов Федорівна

завідувач лабораторії

Т.: 8(057)7075248

кім.4-99

  

Климова Ірина Валеріївна

інженер

кім.4-106

 

Сердега Олена Миколаївна

інженер

Т.: 8(057)7075248

кім.4-95

 

Шолом Валентина Олексіївна

інженер

Т.: 8(057)7075248

кім.4-99