Skip navigation.
 

Кафедра хімічної метрології

Кафедра хімічної метрології організована в 1967 р. на базі кафедри аналітичної хімії і успадкувала традиції хіміко-аналітичного напрямку наукової і навчальної роботи, що велась в університеті з перших десятиліть його існування. На кафедрі працювали професори М.П. Комарь, Л.П. Адамович, І.Г. Перьков, А.Б. Бланк. Широкого визнання набули роботи М.П. Комаря і співробітників зі спектрофотометрії багатокомпонентних систем, іменні методи дослідження рівноваг у розчинах (методи М.П. Комаря, Л.П. Адамовича, В. М. Толмачова), підручники М.П. Комаря з якісного аналізу.

Сьогодні кафедра веде підготовку студентів за спеціалізацією “Аналітична хімія і хімічна метрологія”. Кафедра забезпечує викладання загального курсу «Аналітична хімія» на хімічному, біологічному та філософському факультетах, «Теоретичні основи аналітичної хімії» та спецкурсів «Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою та рентгенофлуоресцентний аналіз», «Сучасні методи пробопідготовки», «Багатокомпонентний аналіз», «Фармацевтичний аналіз і контроль лікарських препаратів» та ін. В останні роки створено нові загальні курси «Екоаналітична хімія» та «Сучасні методи хроматографії та електрофорезу» для магістрів та спеціалістів. Цього року запропоновано нові між кафедральні курси для бакалаврів «Іонні рівноваги в організованих розчинах» та «Сучасні методи синтезу та аналізу».
Підготовлений викладачами кафедри посібник «Теоретичні основи та способи розв’язання задач з аналітичної хімії» (2003) рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Кафедра веде співпрацю з фахівцями філії Українського фармацевтичного інституту якості, АО «Стома», та ін. Наукова робота кафедри координується Науковою Радою НАН України з проблеми «Аналітична хімія» і націлена на розвиток методів атомного спектрального аналізу, спектрофотометрії, потенціометрії, тонкошарової хроматографії, високоефективної рідинної хроматографії, тестового аналізу, багатокомпонентного аналізу за напрямками:

· нанорозмірні та наноструктуровані системи в хімічному аналізі;

· хімічні рівноваги у розчинах та самоорганізованих ліофільних дисперсіях;

· стандартні зразки складу для атомного спектрального аналізу;

· одночасне визначення компонентів із близькими властивостями на основі багатовимірних спектрів.

· теорія і практика міцелярної рідинної хроматографії і міцелярної тонкошарової хроматографії;

· кількісні залежності структура-утримування-властивість біологічно активних речовин за хроматографічними даними;

· метрологічне забезпечення тестового аналізу.

Очолює кафедру доктор хімічних наук, професор Юрченко Олег Іванович. На кафедрі також працюють: доктор наук, професор Олександр Миколайович Бакланов, 5 кандидатів наук, доцентів, 3 наукових співробітника, 5 інженерів, 1 завідувач лабораторії та 1 аспірант.