Skip navigation.
 

Теми науково-дослідних робіт

Метрологічне обґрунтування і розвиток методів багатокомпонентного, гібридного, тестового, атомного спектрального аналізу. Оцінювання невизначеності результатів хімічного аналізу. Основні математичні принципи та алгоритми опису систем з довільним числом компонентів та реакцій. Багатокомпонентний аналіз неселективними фізико-хімічними методами; оптимізація алгоритмів одночасного визначення компонентів із близькими властивостями. Одно- та двовимірні спектри аналітичних сигналів в умовах екстракції, варіювання рН, редокс-потенціалу. Стандартні зразки складу на основі комплексів металів з органічними лігандами. Міцелярна рідинна хроматографія: теоретичні засади, моделі утримування, засоби оптимізації, практичне застосування. Дослідження кислотно-основних рівноваг та комплексоутворення в розчинах та ультрамікрогетерогенних системах (організованих розчинах). Характеристики розподілу речовин у двофазних та ультрамікрогетерогенних системах. Кількісні залежності структура – утримування – властивість біологічно активних речовин (QRАR).