Skip navigation.
 

Теми магістерських робіт


Теми кваліфікаційних робіт магістрів ОПП «Хімія» заочної форми навчання

 

1. Харченко Вікторія Юріївна  «Ультразвук в аналізі харчових продуктів на вміст домішок», науковий керівник професор О.М. Бакланов / Kharchenko Viktoriia «Ultrasound in the analysis of food products for the content of impurities»

 

2. Савченко Євгенія Сергіївна «Підходи до розробки методики тонкошарової хроматографії з міцелярною рухливою фазою», науковий керівник доцент Н.О.  Леонова / Savchenko Yevheniia «Approaches to the development of the technique of thin-layer chromatography with a micellar mobile phase»

 

Теми кваліфікаційних робіт магістрів ОПП «Хімія» денної форми навчання

 

1. Шуо Гон  «Сонолюмінісценція у хімічному аналізі. Розвиток в Китайській народній республіці та в Україні», науковий керівник професор О.М. Бакланов / Shuo Gong «Sonoluminescence in chemical analysis. Development in the People's Republic of China and Ukraine»