Skip navigation.
 

Роботи за Фондом розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання Університету

 

2019

Керівник

Назва теми

Обсяг виділених коштів, тис. грн.

Дорошенко А.О.

Модернізація науково-навчального обладнання кафедри органічної хімії

200

Мчедлов-

Петросян М.О.

Модернізація та оновлення електрообладнання загальних та спеціальних практикумів кафедр неорганічної та фізичної хімії

250

Кравченко А.В.

Модернізація ротаційної установки та фонометричних вимірювань для учбового та науково-дослідницьких процесів

95,5

Коробов О.І.

Модернізація наукового та навчально-наукового обладнання в лабораторіях кафедри хімічного матеріалознавства

75

 

 

2018

Керівник

Назва теми

Обсяг виділених коштів, тис. грн.

Колосов М.О.

Модернізація вакуумної системи лабораторії 8-33 кафедри органічної хімії

100

Коробов О.І.

Модернізація наукового та навчально-наукового обладнання в лабораторіях кафедри хімічного матеріалознавства

90

 

2017

Керівник

Назва теми

Обсяг виділених коштів, тис. грн.

Калугін О.М.

Модернізація вакуумної установки для очистки та регенерації іонних рідин для навчального процесу та наукових досліджень кафедри неорганічної хімії

100

Колосов М.О.

Модернізація вакуумної системи лабораторії 8-33

25

Кравченко А.В.

Удосконалення автоматизованого пристрою електросинтезу монокристалів та багатофункціонального термостату

30

Юрченко О.І.

Модернізація колориметрів КФК-2 МП для забезпечення стабільної роботи приладів та спектрофотометра СФ-56 для автоматизації спектрофотометричних вимірювань у навчальному процесі та наукових дослідженнях кафедри хімічної метрології

50

 

2016

Керівник

Назва теми

Обсяг виділених коштів, тис. грн.

Краснопьорова А.П.

Модернізація наукового лабораторного устаткування - радіонуклідного рентгенофлуоресцентного вимірювального комплексу

120