Skip navigation.
 

Кафедра органічної хімії

Кафедра органічної хімії у Google Scholar

 

Кафедру було засновано в 1894 році як відділення органічної хімії з окремим фінансуванням. Але наукові дослідження з органічної хімії було розпочато значно раніше професором Ейнбортом (1842 р.), який досліджував хімічні перетворення ксантину. Викладання органічної хімії розпочалося з лекцій професора А. Ходнева, він також розробив і видав перший навчальний курс органічної хімії. Потім її читали М. Бекетов, професори Ф. Гарнич-Гарницький, Г. Лагермарк, А. Альбицький та інші. Професори А. Кіпріанов, Н. Валяшко, Ю. Габель, Б. Красовицький, Е. Хотинський, Л. Литвиненко, В. Лаврушин, С. Цукерман, В. Орлов забезпечили кафедрі світове визнання і створили всесвітньо відому методичну і наукову Харківську школу органічної хімії.
Сьогодні кафедра веде підготовку студентів хімічного та медичного факультетів, викладає загальні курси «Органічна хімія», «Біоорганічна хімія», «Фізичні методи дослідження в хімії - спектроскопія ядерного магнітного резонансу», проводить лабораторний практикум з означених дисциплін. Готує студентів 4-6 курсів (бакалаврів і магістрів) за трьома спеціалізаціями: «Органічна хімія», «Фармацевтична хімія» та «Екогеохімія нафти та газу» (міжфакульетська). Для них викладаються поглиблені спеціальні курси: «Сучасний органічний синтез», «Біонеорганічна та фармацевтична хімія», «Стереохімія та стереоселективний органічний синтез», «Хімія природних низькомолекулярних сполук», «Внутрішньомолекулярні перегрупування та перициклічні реакції в органічній хімії», «Медична хімія», «Хімія вуглеводневих енергоносіїв».
Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з українськими та закордонними колегами, зокрема з ДНУ «Інститут Монокристалів» НАН України (м. Харків), Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом органічної хімії НАН України (м. Київ), Медичним центром Канзаського університету (м. Канзас-Ситі, США), Католицьким університетом Льовена (Бельгія), Університетом м. Женеви (Швейцарія), Університетом Картагени (Колумбія), тощо.
Наукові дослідження кафедри координуються Науковою Радою МОН України за напрямками:
  1. Органічний синтез: розробка нових методів отримання фото- і біологічно-активних сполук;
  2. Фізико-хімічне і спектроскопічне дослідження хімічної та електронної будови молекул органічних молекул;
  3. Органічні люмінофори з аномально великим Стоксовим зсувом.
Співробітники кафедри є авторами ряду монографій та підручників, наприклад, «Медицинская химия», «Хімія природних низькомолекулярних сполук», «Хімія вуглеводневих енергоносіїв», а також великої кількості наукових робіт у реферованих фахових виданнях з високим імпакт-фактором.
Кафедра є засновником і головним організатором міжнародних наукових конференцій «Хімія азотвмісних гетероциклів», які регулярно проводяться на її базі раз на 3 роки (у 2015 році проходила VII конференція ХАГ-2015). Регулярно приймає участь у організації і проведенні всеукраїнських наукових конференцій студентів і аспірантів «Хімічні Каразінські читання».
Впродовж багатьох років кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор ХНУ, доктор хімічних наук, професор Валерій Дмитрович Орлов. У 2015 році кафедру очолив доктор хімічних наук, професор Андрій Олегович Дорошенко.
На кафедрі працюють 6 докторів хімічних наук (усі - професори) та 7 кандидатів наук (серед яких 6 доцентів).